Cosul meu

Termeni si conditii

1. Preambul

Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site, implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document. Având în vedere acestea și pentru folosirea, în cele mai bune condiții, a site-ului www.consumabileindustriale.ro se recomandă citirea completă a documentului.
SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează, fără notificare.
Cea mai recentă versiune a acestui document va fi publicată în cadrul acestei pagini în cazul in care va suferi modificări.

2. Definiții

Termenii și condițiile generale se vor aplica :
– tuturor ofertelor și vânzărilor de bunuri și servicii de către SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL, prin intermediul magazinului virtual www.consumabileindustriale.ro către cumpărător
– tuturor persoanelor, companiilor sau altor entități juridice care furnizează telefonic sau online informații personale în scopul achiziției de produse și servicii prin intermediul magazinului virtual www.consumabileindustriale.ro, al căror demers nu s-a materializat în mod obligatoriu într-o comandă.

Termenii utilizați vor însemna:
Cumpărător – persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – societatea comercială INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL, având sediul social în Pitești, Str. Depozitelor, Nr.29D, Jud. Argeș, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J03/988/2014, CIF RO33445110.
Solicitant – persoană fizica, companie sau altă entitate juridică pe numele căreia i s-au emis o oferta, o proforma, o comanda nefinalizata.
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzator.
Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

3. Documente contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe www.consumabileindustriale.ro , Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operatiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
3.1 Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.
3.2 Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).
3.3 Termeni și condiții.
Conturile create sunt destinate persoanelor care au îndeplinit vârsta de 16 ani. În cazul în care descoperim că un cont sau o comandă a fost realizată de o persoană cu o vârstă mai mică de 16 ani, vom anula contul și/sau comanda realizată.
Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vânzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

4. Extinderea obligațiilor Vânzătorului

4.1 Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
4.2 Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat; de asemenea, din considerente tehnice, imaginile produselor au caracter informativ, pot diferi de realitate și pot conține accesorii neilustrate.
4.3 Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacțiunea cu acesta, comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”, prin completarea formularelor disponibile pe www.consumabileindustriale.ro. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

5. Dreptul de proprietate intelectuală (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și înaintarea ofertelor și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a trimite ocazional informații cu privire la oferte promoționale de tip newsletter, pe adresa de e.mail a Cumpărătorului, respectiv a Solicitantului. Cumpărătorul respectiv Solicitantul pot renunța oricând la primirea ofertelor promoționale, urmând instrucțiunile de dezabonare primate pe e-mail sau prezentate pe www.consumabileindustriale.ro.
Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă, fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
Prevederile acestui punct se completează cu prevederile rubricii „Politica de confidențialitate” a site-ului www.consumabileindustriale.ro
Adresa de e.mail pentru raportarea problemelor legate de proprietatea intelectuală este : dpo@consumabileindustriale.ro

6. Termene și penalități

În cazul în care Comanda este imposibil de onorat datorită lipsei produsului din stoc sau lipsei disponibilitatii produsului într-un termen agreat, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul, prezentând situația din acel moment.
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
În cazul în care Cumpărătorul întarzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 4 zile lucratoare.

7. Facturare - plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

8. Riscuri și responsabilități

8.1 Livrare
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
Cumpărătorul poate ridica personal produsul de la depozitul Vânzătorului din Pitești, Str. Depozitelor, Nr.29D, Cladirea C1.
8.2 Transport – Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora caăre societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și a Serviciilor pe teritoriul Uniunii Europene.

9. Acceptare

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate in Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate.

10. Garanții

Toate produsele comercializate de către site-ul www.consumabileindustriale.ro, beneficiază de garanția producătorului.

11. Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plătii din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

12. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzator în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

13. Declinarea responsabilității

Conținutul www.consumabileindustriale.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Pot apărea însă diverse erori.
De aceea, Furnizorul nu iși asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc.
În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greșit introduse în bazele noastre de date sau afișate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, Furnizorul își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută.
Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzatoare, este egală cu valoarea produselor încasată de Vânzător de la clientul respectiv. Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru cheltuielile conexe (transport, comisioane bancare, etc.) sau alte prejudicii cauzate clientului datorită nelivrării sau livrării necorespunzatoare a produsului.

14. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părtilor și care nu poate fi evitat.

15. Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la contract se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

16. Returnarea produselor

Produsele achizitionate la distanță:
Conform Ordonanței de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:
Inainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile calendaristice începand cu ziua în care intră in posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.
Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, produse care odată utilizate nu mai pot fi refolosite sau prezintă urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Rambursarea sumei achitate:
Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data notificării SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract. Banii vor fi returnați în contul bancar furnizat de către client.
SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat, în cazul în care SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL nu s-a oferit să recupereze el insuși produsul (se va lua data cea mai recentă).

Politica de returnare a produselor, conform O.G. 34/2014 , se aplică numai vânzărilor făcute către clienții persoane fizice.

Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil), sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca recondiționat sau, la opțiunea clientului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia; deasemenea produsele care nu mai pot fi reutilizate nu se acceptă ca retur.
Încheierea contractului la distanță se consideră încheiat atunci când clientul a primit o confirmarea prin e-mail.

Returnarea produselor cu defecte
În cazul în care produsul achiziționat a fost livrat nefuncțional, sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, dacă acesta există pe stoc, cu condiția notificării în scris pe adresa de mail: office@consumabileindustriale.ro, în termen de 48 de ore de la primirea produsului. În cazul în care defecțiunea nu a fost semnalată în maxim 48 de ore de la livrare, produsul nu va fi inlocuit.
În cazul în care înlocuirea produsului defect este imposibilă datorită lipsei produsului din stoc, Vânzătorul va oferi un echivalent sau va returna suma primită de la Cumpărător.

Alte mențiuni legate de returnarea produselor
Nu se pot returna următoarele categorii de produse:
– Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri;
– Produse aduse pe comenzi speciale.
În cazul în care produsul livrat nu corespunde specificațiilor din site se poate returna făraă niciun cost suplimentar din partea clientului, după ce, în prealabil, a fost trimisă o notificare în scris din partea acestuia în care se va specifica lipsa de conformitate a produsului în maxim 24 de ore de la livrare. Clientul poate solicita înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia.
La livrarea coletului, clientul are dreptul de a refuza produsele ale caror ambalaje au fost deteriorate. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat și se poate întocmi un proces verbal împreuna cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menționată starea coletului din momentul livrării.
Pentru a notificarea SC INDUSTRIAL SEALS AND ROLLS SRL cu privire la decizia de retragere din contract, consumatorul poate trimite e.mail la office@consumabileindustriale.ro.

17. Prevederi diverse

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.